Domus Planontwikkeling

Domus Planontwikkeling is een onafhankelijke planontwikkelaar. Ons kantoor bevindt zich in Almere. Vanuit deze plaats ontwikkelen wij plannen voor bouwprojecten in heel Nederland, met als accent het gebied “boven de rivieren”.

Organisatie

Domus Planontwikkeling, opgericht in 1979, is een vertrouwd adres binnen planontwikkeling. En vernieuwend, want wij spelen graag in op trends en veranderende wensen van kopers.

Onze organisatie is overzichtelijk, transparant en toegankelijk: de directie, projectmanagers, secretaresses en een aantal parttimers voor ondersteunende werkzaamheden.

Werkwijze

Persoonlijk contact, flexibiliteit, doelgericht – en doortastend werken zijn dé kenmerken van de werkwijze van Domus. Onze directieleden zijn betrokken bij alle projecten. Zij houden de voortgang in de gaten en kunnen direct reageren op eventuele wijzigingen. Voor ieder plan stellen wij een specifiek team samen. Domus is meestal de hoofdcontractor binnen dit team. Door deze gerichte aanpak én onze Domus-werkwijze, ontwikkelen wij projecten met een goede prijs/kwaliteitwaarde.

Projecten

Sociaal maatschappelijke voorzieningen

Domus is actief op de planontwikkelingsmarkt voor scholenbouwprojecten. Met name wanneer het gaat om een combinatie van onderwijs, woningen en/of kantoren. Het samenbrengen van verschillende functies (onderwijs, wonen en/of werken) is een uitdaging voor alle betrokken partijen. De resultaten zijn overtuigend een verrijking op zowel architectonisch als sociaal niveau. Daarbij kan het, voor betrokken partijen, financieel aantrekkelijk zijn bij de bouw en exploitatie. Een succesvolle realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) vereist een grote expertise in de diverse sectoren en een ruime ervaring. Domus heeft deze expertise en ervaring in huis. De door ons gehanteerde integrale aanpak voor het bouwmanagement voor een multifunctioneel bouwproject heeft grote voordelen (efficiency en transparantie) voor het afstemmen van onderzoek, ontwerp en realisatie. Naast onze integrale aanpak van het projectmanagement, kunnen wij tevens aangeven dat het mogelijk is de technische en financiële verantwoordelijkheid voor het bouwproject bij Domus neer te leggen. Wij werken daarbij met een open begroting en technische specificaties, zodat te allen tijd inzicht kan worden gegeven in de financiële en technische stand van zaken. Ons bedrijf is dan risicodrager voor het bestedingsresultaat en verantwoordelijk voor het totale bouwproces. Het spreekt voor zich, dat het eindresultaat voldoet aan de vooraf gestelde randvoorwaarden van budget, planning, kwaliteit en functionaliteit.

Woningbouw

Onze organisatie ontwikkelt bouwplannen voor middelgrote woningbouwprojecten met woningen in verschillende prijsklassen. De laatste jaren werkt Domus steeds meer aan projecten, waarbij binnen één plan de woningen onderling in uitvoering verschillen. Hierdoor heeft de koper meerdere keuzemogelijkheden voor wonen of wonen/werken.

Commercieel onroerend goed

Domus voert de plan- en ontwikkelingsactiviteiten uit voor eigen rekening en risico. De projecten worden in eigen beheer ontwikkeld en uitgevoerd door de geselecteerde aannemer. De wensen van onze (toekomstige) gebruikers en de visie van onze partners zijn ons uitgangspunt. Met partners zoals gemeenten, corporaties en beleggers zijn wij actief op zoek naar een coöperatieve samenwerking. Uitgangspunten voor onze kantoren zijn duurzaamheid, multifunctioneel en een goed kantoorklimaat.

 

 

© 2019 Domus Planontwikkeling Sitemap Disclaimer