Lelystad, Landerijen

20 Twee-onder-één-kap woningen en 20 patio woningen. Voor het deelgebied van “De Landerijen” is door de gemeente Lelystad de ambitie uitgesproken om een woonwijk te realiseren die voldoet aan de uitgangspunten: stiller, groener, schoner en zuiniger. Dit houdt onder andere in, dat er hoge eisen worden gesteld aan het isoleren van de woningen. De Epc-norm is verlaagd van 1 naar 0,75. De verkaveling in de wijk is zongericht waardoor optimaal van de zonnewarmte kan worden geprofiteerd. Verder is een scala van maatregelen uit het “Nationaal pakket van Duurzaam Bouwen” toegepast. Dit heeft er in geresulteerd, dat de woningen een aanzienlijk lager energieverbruik kennen dan de landelijke norm.

Architect: SP Architecten, Waddinxveen

Lelystad, Landerijen

© 2019 Domus Planontwikkeling Sitemap Disclaimer