Meedenksessie herinrichting parkeerterrein WoonDôme

3 februari 2022

Bij de herontwikkeling van de WoonDôme vinden we het belangrijk om omwonenden en potentiële bewoners bij de plannen te betrekken. In februari 2021 vond daarom een online informatiebijeenkomst plaats. Een aantal van de aanwezigen gaf aan graag mee te denken over de herinrichting van het parkeerterrein achter de WoonDôme. Naast de 115 parkeerplaatsen die er gaan komen, is er ruimte om bij de herinrichting o.a. iets te doen met de beplanting, verharding, waterberging, biodiversiteit en beleving.

 

Op 1 februari 2022 gingen we in gesprek over de wensen en ideeën die er zijn voor het parkeerterrein. Het was een succesvolle bijeenkomst met waardevolle suggesties. Met deze inbreng wordt een eerste schetsontwerp voor het parkeerterrein gemaakt. Deze wordt eind februari gepresenteerd. We zijn benieuwd naar het resultaat! Ook zullen we in maart de nieuwe plannen voor de WoonDôme presenteren, dus houd deze website goed in de gaten.